Словник синонімів Української мови
Онлайн довідник синонімів

Синонімічний ряд. Фразеологічні синоніми та антоніми.

Синоніми до слів на літеру:
А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я |
Словник синонімів Української мови

Кожна сучасна держава в процесі свого становлення й розвитку так чи інакше стикалася з мовним питанням. як правило, рано чи пізно надавала перевагу єдиній державній, інакше кажучи офіційній, мові. Ця необхідність випливає із самої природи держави, з її суті й призначення. Адже держава, принаймні сучасна цивілізована, покликана не тільки забезпечувати захист населення певної території від зовнішніх посягань і підтримувати внутрішній порядок у країні. Вона — і це, можливо, її найважливіша функція — з конгломерату людей, попри всі їхні, часом навіть протилежні особисті, групові, класові, етнічні інтереси, врешті-решт творить єдине суспільство, злагоджений діючий організм, здатний цілеспрямовано сконцентровувати свої фізичні й духовні ресурси і, отже, самореалізовуватися.

----
-----
Українська мова, одна з най милозвучніших мов світу.

На даний час в ній налічується близько 260-ти тисяч слів. Основною причиною цього, є наявність синонімів. Синоніми - це слова тотожні за значенням, але різні у звучанні. Приклади синонімів: «користь – вигода», «спілка – гурт», «вітрило – парус». Ось такі слова, в незалежності від кількості, утворюють синонімічний ряд. Цікавим фактом є те що дієслово «бити», налічує біля 45-ти синонімів, що є рекордною кількістю в українській мові.

Фразеологічні синоніми та антоніми

Фразеологічні синоніми співвідносяться найчастіше з однією і тією ж частиною мови. За своїми лексико-граматичним характеристикам вони діляться на субстантивні (гусак лапчастий, шарашкіна контора), дієслівні (чесати язиком, клювати носом), ад'єктивних (нечистий на руку, з голочки), адвербіальние (на авось, навмання Лазаря - не подумавши, не розрахувавши , що не зваживши всі за і проти), вигукові (мати чесна, знай наших).

детальніше
Джерела фразеології

За своїм походженням більшість фразеологізмів являють собою вільні словосполучення чи речення, в яких кожен компонент має своє власне, конкретне значення. Свідченням того, що фразеологізми в більшості своїй сходять до вільним словосполученням, є нерідка співвіднесеність тих і інших між собою. СР вільні словосполучення скінчений бій, під черевиком, брати бика за роги і стійкі у значенні відповідно: "ось і все, на цьому кінець", "в повній залежності, беззаперечному підпорядкуванні (бути, знаходитися і т.п.)", "починати діяти енергійно, рішуче і відразу з найголовнішого ". Такі вільні словосполучення, що послужили базою для утворення фразеологізмів, називають прототипами.

подробнее
Словник синонімів

Національна мова з'являється не відразу, не раптово. її становлення триває сотні, а то й тисячі років. Численні покоління формують мову, розвивають її, збагачують, удосконалюють, наповнюють власним життєвим досвідом, пристосовують до свого менталітету, до природного оточення, до мінливих умов життя. Мова — продукт тривалого історичного розвитку народу.

Контакти